443 Views

Keďže projekt FramWat prešiel dôležitým míľnikom – stredom jeho implementácie – cieľom stretnutia bolo podať správu o pokroku, špecifikovať víziu konečných výstupov, preskúmať realizáciu nadchádzajúcich fáz projektu a naplánovať súbor stretnutí. a udalosti plánované na rok 2019.

Stretnutie umožnilo všetkým účastníkom plne sa oboznámiť s pokrokom a výzvami súvisiacimi s výstupmi projektu FramWat a aktívne sa podieľať na vypracovaní jasného plánu pre druhú polovicu realizácie projektu.

Stretnutie pozostávalo z troch agend: