Zátvorný objekt na vyústení Lakšárskeho potoka do Rudavy