budova správy komarno

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.
Odštepný závod Bratislava
Správa vnútorných vôd Komárno

Svätoondrejská č. 6
945 05 Komárno

Ústredňa:+421357923111
Tel.: 035/792 31 11, 035/77 30 984-8, 035/77 30 991-3
Fax: 035/77 30 987

dispecing.komarno@svp.sk

RIADITEĽ SPRÁVY VNÚTORNÝCH VÔD KOMÁRNO

Ing. Juraj Fekete
Tel.: 035/77 30 992
E-mail: komarno@svp.sk

mapa správy povodia vnútorných vôd Komárno