budova správy komarno

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie Dunaja,odštepný závod
Správa vnútorných vôd Komárno

Svätoondrejská č. 6
945 05 Komárno

Dispečing:
tel.: 035 / 7923 111, 035 / 7730 987
e-mail: dispecing.komarno@svp.sk
Po – Pia od 07:00 do 15:00
V prípade nedostupnosti uvedených kontaktov sa obráťte na dispečing
OZ Bratislava

Spojovateľňa:
tel.: 035 / 7923 111

RIADITEĽ SPRÁVY VNÚTORNÝCH VÔD KOMÁRNO

Ing. Juraj Fekete
Tel.: 035 / 7923 116, 035 / 7730 992
E-mail: juraj.fekete@svp.sk

mapa správy povodia vnútorných vôd Komárno