budova správy povodia Bodrogu Trebišov

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie Bodrogu, odštepný závod
Správa povodia Bodrogu

M.R.Štefánika č. 25
075 01 Trebišov

Spojovateľňa:
056/672 26 90

Podateľňa:
056/668 06 11

Dispečing:
tel.: 056 67 233 40
fax: 056 67 257 29

RIADITEĽKA SPRÁVY POVODIA BODROGU

Ing. Eva Kolesárová
tel: 056/668 06 11
fax: 056 67 235 41
E-mail: trebisov@svp.sk

mapa správy povodia Bodrogu Trebišov