2021_9_23_Skúška_mobilného_hradenia_protipovodňovej_ochrany_Banskej_Bystrice