410 Views

Dňa 9. júna 2020 sa konala Záverečná konferencia projektu FramWat „Malé opatrenia – komplexné riešenia!“ prostredníctvom online prenosu. Projekt FramWat (Framework for improving water balance and nutrient mitigation by applying small water retention measures) podporuje využívanie krajinných prvkov na zlepšenie environmentálnych problémov identifikovaných vo vodných útvaroch, tokoch a jazerách udržateľným spôsobom.

Cieľom projektu FramWat je posilniť spoločný regionálny rámec pre zmiernenie následkov povodní, sucha a znečistenia zvýšením absorpčnej kapacity krajiny. A to systematickým využívaním prírode blízkych (malých) opatrení na zadržiavanie vody v krajine (natural (small) water retention measures, N(S)WRM). V praxi sa väčšina opatrení v oblasti vodného hospodárstva a protipovodňovej ochrany realizuje bez využitia inovatívnych prístupov a uplatňujú sa tradičnejšie prístupy nezohľadňujúce cenné ekosystémové služby poskytované krajinou.

Program:

Agenda in pdf

Welcome Speech – Attila Lovas (youtube)

Video presentations – part 1 (youtube)

Video presentations – part 2 (youtube)

Prezentácie:

General overview about the project and the Pilot catchments – Tomasz Okruszko

1. Slana catchment and FROGIS – Monika Supekova, SWME (SK)

2. Kamienna catchment and Static Tool – Dorota Puslowska, WULS (PL)

3. Kamniška Bistrica catchment and Multicriteria analysis – Primoz Banovec, UL (SI)

4. Nagykunság river basin and Analysis with FramWat tools, results of dynamic tool – Péter Sólyom, MTDWD (HU)

5. Dynamic models in the Aist catchment to assess effectiveness of NSWRMs in mitigating sand accumulation –Damiano Baldan, WCL (AT)

6. Bednja catchment and dynamic model tool – Alan Cibilic, HRV (HR)

7. Decision Support System for Planning of Natural (Small) Water Retention Measures (NSWRMs) – Ignacy Kardel, WULS (PL)

Main outcomes of the FramWat project – Sabina Bokal (GWP CEE), Monika Supekova (SWME), Anja Potokar (Limnos)