/Tomáš Januš

About Tomáš Januš

This author has not yet filled in any details.
So far Tomáš Januš has created 40 blog entries.

Žiaľ, s ľútosťou oznamujeme, že v piatok 29.1.2021 nás vo veku 77 rokov opustil ďalší z významných odborníkov vo vodnom hospodárstve, Ing. Štefan Borušovič

Žiaľ, s ľútosťou oznamujeme, že v  piatok  29.1.2021 nás vo veku 77 rokov opustil ďalší z významných odborníkov vo vodnom hospodárstve, Ing. Štefan  Borušovič Oddaný a zanietený odborník, ktorý vyštudoval  odbor ekonomického poľnohospodárstva v roku 1969 na vtedajšej Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Tesne pred výkonom vojenskej služby sa zamestnal vo Výskumnom ústave národohospodárstva v Bratislave, kde sa vrátil aj po [...]

NFP310010ACH5 – Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VÚSKN0004, VD Jelšovce, rkm 72,100

NFP310010ACH5 - Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VÚSKN0004, VD Jelšovce, rkm 72,100 OPKZP-PO1-SC123-2017-17 – 17. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na zabezpečenie spojitosti vodných tokov.   Stručný popis projektu Projekt rieši spriechodnenie migračnej bariéry na VD Jelšovce - existujúcej hati na toku Nitra - rkm 72,100 v obci jelšovce rvybudovaním rybovodu, [...]

Potopené plavidlo na Dunaji

V súčasnosti pracovníci SVP v spolupráci s majiteľom potopeného plavidla realizujú práce na podviazaní vraku tak,  aby bolo možné jeho bezpečné vytiahnutie. Samotnému vytiahnutiu plavidla predchádzajú časovo, logisticky náročné prípravné  práce, ktoré sa momentálne vykonávajú pod vodou  pri aktuálne nízkych prietokoch Dunaja. Práce prebiehali aj počas víkendu, kedy sa zaisťovala najprv predná časť vraku a dnes pokračuje podviazovanie zadnej časti [...]

Róbert Hok: Z Plánu obnovy vieme využiť 280 miliónov eur, investičný dlh je veľký

V Slovenskom vodohospodárskom podniku sme po mojom nástupe spustili „veľké upratovanie.“ Záväzky podniku sa podarilo bez dodatočnej pomoci štátu znížiť o sedem miliónov eur.   Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik (SVP, š. p.), ktorého generálnym riaditeľom som sa stal s viac ako 40-ročnou praxou vo vodnom hospodárstve, bol založený na plnenie verejno-prospešných záujmov a v minulosti zažíval patričnú hrdosť [...]

Stretnutie so zástupcami Stavebnej fakulty Slovenskej Technickej univerzity v Bratislave.

Ďalšou aktivitou generálneho riaditeľa SVP, š. p. pána Róberta Hoka bolo pracovné stretnutie so zástupcami Stavebnej fakulty Slovenskej Technickej univerzity v Bratislave. S pani profesorkami Bednárovou a Hlavčovou, profesormi Dušičkom, Šoltészom a Szolgayom hovorili o nevyhnutnej potrebe absolventov, ktorí svoje náročne štúdium zúročia práve v SVP. Je faktom, že čoraz menej študentov má záujem o štúdium s vodohospodárskym zameraním čo môžeme pocítiť v horizonte [...]

Rokovanie o Kolektívnej zmluve na rok 2021

V utorok 24.11. sa v priestoroch SVP PR Banská Štiavnica za účasti generálneho riaditeľa Róberta Hoka a zástupcov Združenia závodných výborov OZ DLV pri SVP, š. p. konalo 1. kolo rokovania ku Kolektívnej zmluve na rok 2021. Cieľom vyjednávania bola požiadavka ZZV OZ DLV pi SVP š. p. navýšenia sociálneho programu. Z dôvodu aktuálne nezaručených finančných prostriedkov najmä za tzv. [...]

Rezortné organizácie SVP a ŠOP SR chcú užšie spolupracovať

V utorok 3. novembra 2020 sa v priestoroch Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. (SVP) v Banskej Štiavnici uskutočnilo stretnutie novovymenových generálnych riaditeľov SVP a ŠOP SR. Obaja štatutári sa zhodli, že je potrebné vytvoriť podmienky pre spoluprácu. Hlavnou témou stretnutia generálneho riaditeľa SVP Róberta Hoka a generálneho riaditeľa ŠOP SR Dušana Karasku, bola výmena informácií o súčasnej situácii [...]

Zvýšenie bezpečnosti územia Žitného ostrova

Zvýšenie bezpečnosti územia Žitného ostrova Pri zvýšení bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského ramena z Váhu s ekologickým charakterom vznikne nový vtáčí ostrov, miesta oddychu pre ryby a bude vysadených viac ako 4100 stromov. Aktuálna situácia Malý Dunaj a Klátovské rameno sú svojím pôvodom prirodzené toky ako súčasť delty Dunaja a jeho ramien [...]

Úplná uzávierka komunikácií v súvislosti s realizáciou Protipovodňových opatrení v BB

Úplná uzávierka komunikácií v súvislosti s realizáciou Protipovodňových opatrení v BB Banská Bystrica, 14. 7. 2020 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik v súvislosti s realizáciou stavby Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami týmto oznamuje, že na základe žiadosti zhotoviteľa stavby STRABAG dochádza odo dňa 14.07.2020 v súvislosti s rozhodnutím mesta Banská Bystrica k úplnej uzávierke miestnej [...]

Novým generálnym riaditeľom SVP, š. p., sa stal Ing. Róbert Hok

Novým generálnym riaditeľom SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku (SVP) sa stal Róbert Hok. Ministerstvo životného prostredia o tom informuje na svojej webovej stránke. Vo výberovom konaní získal 129 bodov. Na druhom mieste sa umiestnil Jozef Krška, na treťom Juraj Jurica. Ministerstvo zároveň vypísalo nové výberové konanie na post riaditeľa Štátnej ochrany prírody SR. Minister životného prostredia Ján [...]

Veľkosť písma