218 Views

Základná organizácia Odborového zväzu DLV, pobočka SVHS spolu s vedením SVP, š.p. OZ Banská Bystrica zorganizovali pri príležitosti Svetového dňa vody, Dňa zeme i Dňa životného prostredia dobrovoľnú aktivitu – odstraňovanie nečistôt a odpadu na brehoch rieky Hron v úseku od lávky pre peších v Majeri po zimný štadión v Banskej Bystrici.

Každý mohol tvoriť vlastnú fotodokumentáciu, fotografie budú vyhodnotené a najkrajšie ocenené.

Počas už tretieho ročníka tejto aktivity bolo vyzbieraných cca 40 plastových vriec odpadu, zúčastnilo sa 57 zamestnancov (1. ročník rok 2015 – 60 zamestnancov/50 vriec, 2. ročník rok 2016 – 68 zamestnancov/45 vriec). Za pomoci zamestnancov Správy povodia horného Hrona, B. Bystrica, ktorí zabezpečovali technickú pomoc pri tejto akcii, sme sa radi spoločne popasovali s odpadkami a nečistotami a opätovne sme si skrášlili túto časť nášho mesta.


pozvankaHron-NasaRieka