272 Views

Kvôli záchrane vzácnej rastliny upravujeme režim kosenia pri Chorvátskom ramene

 

V súvislosti s pripravovanou výstavbou predĺženia električkovej trate na koniec Petržalky bude   SVP  spolu s mestom Bratislava a Štátnou ochranou prírody SR kosiť brehové porasty vybraných úsekoch Chorvátskeho ramena. Zároveň tak  pripravujeme nový domov pre ohrozený a chránený druh rastliny – zeler plazivý (Apium repens), ktorý rastie aj na území, kadiaľ povedie električková trať.

 

Zároveň musíme mať na pamäti aj to, že v tejto lokalite hniezdia viaceré vtáky – preto bude kosenie realizované s ohľadom na prítomné hniezdiace druhy vtáctva po predchádzajúcej dôkladnej obhliadke za účasti Štátnej ochrany prírody SR.

 

SVP dnes začal s kosbou trávnatých porastov  v lokalite Chorvátskeho ramena v rovnakom režime ako po minulé roky. S kosením porastov trstiny, ktorú realizujeme v spolupráci so ŠOP SR by sa malo začať koncom tohto týždňa.  Pred samotnou kosbou trstiny bude za prítomnosti ŠOP vykonaná dôkladná obhliadku hniezdenia a označíme miesta kde sa hniezda nachádzajú. Prípadné zistené miesta hniezdenia budú vynechané.

 

V čase kosby trstiny budú na frekventovaných miestach rozmiestnené informačné tabule, ktoré upovedomia občanov a tejto aktivite.179613645_4198156200247385_6844819381751897896_n