339 Views

19. apríla 2017 sa uskutočnil 2. ročník akcie zameranej na podporu vysokoškolského štúdia vodnej dopravy atraktívnym spôsobom – plavbou loďou, na ktorej sa stretávajú zástupcovia zamestnávateľov so stredoškolákmi.

Naša loď Kriváň tak na dve hodiny patrila žiakom druhých a tretích ročníkov SŠ a maturantom z rôznych miest Slovenska. Počas plavby sa mali možnosť dozvedieť o možnosti štúdia v rámci študijného programu „Vodná doprava“ na Žilinskej univerzite, porozprávať sa s bývalými absolventmi katedry a dozvedieť sa od potenciálnych zamestnávateľov, aké by mali vyhliadky po absolvovaní štúdia vodnej dopravy. Informácie poskytli vrcholní predstavitelia spoločností – riaditelia i manažéri. Od technicko-prevádzkového riaditeľa Ing. Pavla Virága sa študenti dozvedeli o práci v SVP a v jeho závodoch, v ktorých by sa v budúcnosti odborne uplatnili. Od ďalších top manažérov získali informácie o práci na odbore dopravy Ministerstva dopravy a výstavby SR, v Dopravnom úrade Bratislava, v Agentúre rozvoja vodnej dopravy, Slovenskej plavbe a prístavoch v lodnej osobnej doprave, či v spoločnosti Verejné prístavy.

V časti programu plavby nazvanej „MY VOYAGE“ stredoškolákov k úspechom motivoval aj úspešný olympionik, bronzový z OH 2004 Juraj Bača, dvojnásobný majster sveta v K4 a K2.

plavba loďou za karierou