284 Views

Dvadsaťdva súťažných tímov, celkom 75 žiakov z celého Slovenska, v utorok 12. 12. 2017 súťažilo na tradičnej obľúbenej celoslovenskej súťaži Modrá škola – voda pre budúcnosť. Cieľom Festivalu vody je pomôcť školám aktívne zapájať žiakov do výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti environmentálnej výchovy. Keďže jednotlivé témy sú špeciálne zamerané na oblasť vody, žiaci si prostredníctvom riešenia projektov pod vedením pedagógov a odborných garantov uvedomujú význam a dôležitosť vody v našom živote. Realizátori festivalu z BVS prizvali do odbornej poroty, ktorá jednotlivé práce súťažných tímov posudzovala, aj zástupcu Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Rozhodovanie bolo veľmi náročné, najmä v kategórii starších žiakov. Každá škola si po vyhodnotení súťaže odniesla domov úspešnú interaktívnu vodohospodársku, spoločensko-vedomostnú vzdelávaciu hru Hydrogénius, prostredníctvom ktorej si aj ostatní žiaci škôl môžu overiť svoje znalosti z vodohospodárskej oblasti a ochrany životného prostredia.

Eco H2O tourPrezentujeme SVP a jeho HydrogéniusFestival vody