/Články

Zahraničné médiá zaujal projekt protipovodňovej ochrany Bratislavy

Slovenský vodohospodársky podnik prezentoval projekt ochrany hlavného mesta SR pred veľkou vodou spolufinancovaný z európskych fondov zahraničným novinárom počas dvojdňového 5. výročného fóra Stratégie EÚ pre Dunajský región. Záujem o prezentáciu projektu a ukážku inštalácie mobilného hradenia prejavila dvadsiatka novinárov zo zahraničia a hlavné celoslovenské médiá. Dôležité údaje o projekte uviedol za SVP, š. p.  Ing. Peter Čadek, PhD [...]

SVP na konferencii Mestá a voda/Cities & Water

Dňa 25.októbra 2016 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia „Mestá a voda“ určená najmä primátorom a predstaviteľom európskych miest ako aj predstaviteľom zahraničnej a domácej odbornej verejnosti. Bratislava, ako hlavné mesto krajiny predsedajúcej Rade Európskej únie nadviazalo na konferenciu v Holandsku, s cieľom predstaviť úspechy miest a ich miestnych politík v [...]

Technická univerzita Košice a SVP š. p. začínajú spoluprácu

Vychovať odborníkov na vodné hospodárstvo a vodné stavby vo východoslovenskom regióne je zámerom spolupráce medzi Stavebnou fakultou Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) a štátnym Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP). Svojím podpisom ju dnes, 11. októbra  2016, na študentskom veľtrhu v Bratislave spečatili generálny riaditeľ SVP Stanislav Gáborík a dekan Stavebnej fakulty TUKE Vincent Kvočák. SVP dlhodobo [...]

Logo SVP, š. p., v cieli populárneho Triatlonu pre všetkých

SVP, š. p. ako štátny podnik má, má na starosti tak správu a údržbu vodných tokov na celom území Slovenska ako i protipovodňovú ochranu obyvateľov i majetku. I keď hrádze, ako protipovodňové stavby slúžia v prvom rade na ochranu pred veľkou vodou, na viacerých úsekoch, napríklad aj hlavného mesta SR, umožňujeme celoročné využívanie hrádzí na rekreačné aktivity – [...]

Ministrov krajín EÚ zaujal náš projekt PPO Bratislavy

11. júla 2016, počas neformálneho zasadnutia ministrov ENV/CLIMATE, sme pod hradom Devín prezentovali projekt protipovodňovej ochrany hlavného mesta Slovenska Bratislavy, ktorý Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, zrealizoval v rokoch 2007 – 2010 aj z európskych fondov. Stretnutie s predstaviteľmi envirorezortu krajín Európskej únie otvoril poverený generálny riaditeľ SVP Stanislav Gáborík, ktorý prezentoval úlohu štátneho podniku pri správe vodných [...]

Veľkosť písma
Kontrast