288 Views

Dňa 18. mája 2018 sa vo Varšave konalo druhé medzinárodné stretnutie k projektu FramWat. Na tejto schôdzi sa zúčastnili všetci projektoví a asociovaní partneri projektu z Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rakúska, Slovenska, Slovinska a Medzinárodnej komisie pre ochranu Dunaja (ICPDR).

Účelom stretnutia bolo podať správy o nových výsledkoch, o výsledkoch národných stretnutí, identifikovať ďalšie výzvy a prerokovať nadchádzajúce smerovanie projektu.

Projektoví partneri okrem iného upozornili na potrebu jednotnej platformy pre komunikáciu a zdieľanie údajov s cieľom nadobudnúť lepší prehľad o pokrokoch v každej úlohe.