SVP, š. p. spolu s GWP CEE vrámci projektu FramWat zorganizovali pracovné stretnutie Druhý regionálny okrúhly stôl FramWat (The Second Round Table), ktoré sa konalo dňa 21. mája na Výskumnom ústave vodného hospodárstva v Bratislave. Účelom Round Table bolo podporiť projekt na vysokej politickej úrovni a poskytnúť príležitosť na diskusiu o regionálnej politike smerom k prírode blízkym (malým) opatreniam na zadržanie vody v krajine [N(S)WRM].

Agenda