297 Views

SVP, š. p. spolu s Global Water Partnership Central and Eastern Europe v rámci projektu FramWat zorganizovali pracovné stretnutie Druhý regionálny okrúhly stôl FramWat (The Second Round Table), ktoré sa konalo dňa 21. mája 2019 vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva v Bratislave. Stretnutia sa zúčastnili predstavitelia partnerských krajín zo Slovenska, Poľska a Rakúska, zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR reprezentujúci viaceré odbory akými sú ochrana prírody, klimatická zmena či financovanie projektov v oblasti životného prostredia, Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR, akademickej sféry a univerzít ale aj Medzinárodnej komisie pre ochranu Dunaja (ICPDR). Účelom Second Round Table bolo podporiť projekt na vysokej politickej úrovni, prezentovať prítomným aktuálny stav výsledkom riešenia projektu a poskytnúť príležitosť na diskusiu o regionálnej politike a úrovni akceptácie a pochopenia významu prírode blízkych (malých) opatrení na zadržanie vody v krajine (N(S)WRM), úskaliach a otvorených otázkach ich implementácie v troch partnerských krajinách. Prítomní sa pokúsili zadefinovať chýbajúce kroky potrebné na dosiahnutie lepšej integrácie N(S)WRM do existujúcich politík a lepšej implementácie N(S)WRM. Ak vás zaujímajú názory diskutujúcich na súčasný stav nielen v Slovenskej republike, prečítajte si program a správu zo Second Round Table.